NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (8)


Amazing poetry shared by a talented writer.

SONGNGUTAITRAM

  By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Một lần nữa tôi được sống lại

Một cuộc đời không phải là của tôi

Tôi óng ánh một cái vỏ

Nhưng chàng, một hoa hồng trong lòng người

Ôi tôi sến ôi

Nhưng chỉ có một cách đó là tôi thôi.

_____

Once more I’m alive

A life that’s not mine

I’m a shiny shell

But for him, he is a rose in the heart of the people

Gosh I am nothing but corny

But that is the only way I could be me.

M.

days of pandemic

poetry is a scar

in the heart of humanity

+++

days like these

poetry is a scar

in the heart of the people

_____

 

những ngày này

thơ như vết thương

giữa lòng dân tộc

 

    
  

1.

The poem is burning…

one dire catastrophe

 

one…

View original post 3,281 more words