Đặng Văn Hùng |A FLOWER (7)


A poem shared for Earth day.

SONGNGUTAITRAM

by Đặng Văn Hùng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

A FLOWER

thy mention of an age old take
barely put into words?

thy dream ever in a rock
a flame amidst a winter’s night?

as spring were, ever silent
in one’s eyes?

a flower
a single flower
warmth enough through the chilly days and nights

CÀNH HOA

người trót mang chuyện muôn thuở
sao chẳng nói thành lời?

người có mơ ngọn lửa
trong hòn đá đêm mùa đông?

nhưng mùa xuân, chẳng phải
còn lặng im trong đôi mắt?

một cành hoa
chỉ một cành hoa
cũng đủ sưởi ấm qua tháng ngày giá lạnh

View original post