Nguyễn Thị Phương Trâm | Surround you – Bao vây em (141)


Powerful words shared by a talented writer.

SONGNGUTAITRAM

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Why
Why are you afraid
Why did you allow them to round you up
Surround you

The rows of deceitful trees
The tall stiff rustling hearsay
They don’t know how to walk
Why cry

I will cut them down with Death’s scythe
With my hands turn them into ashes

But you will burn
Is this what you want
Or…

Tại sao
Tại sao em phải sợ
Tại sao em để chúng rào em lại
Bao vây em

Những hàng cây xảo quyệt
Những cây sậy cứng cội thì thào
Chúng nó không biết đi
Em khóc làm chi

Ta sẽ chặt chúng xuống với lưỡi hái của thần chết
Thiêu chúng bằng bàn tay ta

Nhưng em sẽ cháy
Em muốn vậy
Hay…

View original post