Lê Vĩnh Tài |ENVY (249)


This is poetry. Please read and enjoy.

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

ENVY

They say envy is green
like how your face is always green

but I know envy is red
the colour of blood and war

I’m jealous of your shirt
because it caresses your skin

I’m jealous of your cigarette
because on your lips it is perched

I’m jealous of the ground you walk on
because I want to be at your feet

I’m jealous of the pill you’re taking
because I want to ease your pain

I’m jealous of the past
because I’m absent from your memories

envy is colourless
nothing but a dark shadow

ĐỐ KỴ

họ nói rằng sự đố kỵ màu xanh
như bạn hay xanh mặt

nhưng tôi biết sự đố kỵ màu đỏ
màu của máu và chiến tranh

tôi ghen tị với chiếc áo của bạn
vì nó vuốt ve cơ thể…

View original post 82 more words