“be thankful that we’re living in peace”


Please read the powerful and worthwhile poetry.

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


“Hãy cảm ơn vì chúng ta đang được sống trong hòa bình”
 người thầy giáo nói và vung tay làm con chim sẻ giật mình lao vút vào đám khói đốt đồng mùa xuân khung cửa sổ trống không chỉ còn lại những song sắt màu đen “hãy trân trọng những gì chúng ta đang có Vì các em sẽ không thể ra đường chúng ta sẽ mất wifi không ai được xem tivi nữa” người thầy giáo lại vung tay chém vào bầu sương mai “thưa thầy, những con lợn luôn được sống trong hòa bình quanh cái máng đá đó là nền hòa bình vĩnh cửu trong nông trại tất cả những con vật đều vui vẻ làm tình trước mặt nhau và lăn ra ngủ giấc mơ co giật từng hồi trên da” đừng nói…

View original post 416 more words